Declaració de Gernika

ACORD PER A UN ESCENARI DE PAU I SOLUCIONS DEMOCRÀTIQUESzutik euskal herria

Euskal Herria està vivint la possibilitat de canalitzar el conflicte polític i la confrontació violenta cap a un escenari de pau i solucions democràtiques.
En aquesta direcció, s’haurà assentar en primer lloc, una situació de no violència amb garanties i un primer estadi de normalització política en base als següents continguts:

– La declaració d’ETA d’un alto el foc permanent, unilateral i verificable per la comunitat internacional com a expressió de voluntat per a un definitiu abandonament de la seva activitat armada.

– El reconeixement dels drets civils i polítics permetent l’activitat i el desenvolupament de tots els projectes polítics, considerant que el reconeixement i la protecció sense cap excepció de tots els drets humans és la base fonamental d’aquests. En aquest sentit, exigim la derogació de la Llei de Partits Polítics en constituir un instrument jurídic sobre el qual se sustenten les vulneracions de drets fonamentals.

– La desaparició de tot tipus d’amenaces, pressions, persecucions, detencions, i tortures contra tota persona per raó de la seva activitat o ideologia política.

– El cessament de la política penitenciària que se segueix contra els presos i preses polítiques basques, plantejada fins ara com a part d’estratègies de confrontació, i l’adopció de les mesures com a primer pas del camí cap a l’amnistia, que condueixi a l’absència total de presos/es i exiliats/des a conseqüència del conflicte polític:

  • Trasllat dels presos/es a Euskal Herria finalitzant la pràctica de la dispersió.
  • Alliberament de presos/es amb greus malalties.
  • Concessió de llibertats provisionals a tots els presos i preses preventius pendents de judici a la presó.
  • Concessió de llibertats condicionals a tots els presos penats que hagin complert els requisits legals.
  • Aplicació sense restriccions ni arbitrarietats de tots els beneficis penitenciaris legalment establerts.
  • Derogació de la legislació que imposa quaranta anys de condemna.

– La revisió dels processos judicials contra persones i estructures organitzatives derivats de la seva activitat política.

– La derogació de jurisdiccions, de tribunals especials, de tota legislació d’excepció i amb ella la desaparició de la incomunicació.

– L’aixecament de les mesures restrictives i/o prohibitives en la seva activitat política imposades a militants i organitzacions independentistes.

– Impulsar la participació d’agents internacionals per tal de verificar que no es produeix cap vulneració de drets humans.
Les organitzacions polítiques, sindicals i socials demanem a ETA i al Govern espanyol la presa de les decisions i iniciatives que permetin configurar un escenari d’aquesta naturalesa, un escenari de no violència amb garanties i de normalització política progressiva.

Així mateix, les parts signants considerem que en el marc d’un procés d’aquestes característiques, on s’hagi consolidat aquest escenari de pau i normalització política suficient ens serà imprescindible activar espais de diàleg i de negociació política per abordar en la seva integritat les causes i conseqüències del conflicte.

Aquest procés de diàleg i negociació política s’ha de sustentar en els principis i continguts:

– El diàleg i la negociació en tots els àmbits es regiran per compromisos establerts en els anomenats “Principis Mitchell”:

  • Ús de mitjans exclusivament democràtics i pacífics per resoldre les qüestions polítiques.
  • Oposició a qualsevol intent d’utilitzar la força o amenaçar amb utilitzar-la per influir en el curs o en els resultats assolits en les negociacions multipartites.
  • Compromís de respectar els termes de qualsevol acord assolit en les negociacions multipartites, així com de recórrer només a mètodes exclusivament democràtics i pacífics per tractar de modificar qualsevol aspecte d’aquests acords.

– El procés de negociació per a l’obtenció d’acords polítics serà patrimoni exclusiu dels agents polítics, sindicals i socials.

– Els continguts del diàleg polític buscaran un acord incloent entre totes les cultures polítiques del país, sobre el reconeixement tant de la realitat nacional basca com del dret a decidir, i el respecte a la voluntat popular democràtica sobre el model jurídico-institucional intern,  i sobre el tipus de relació amb els estats, inclosa la independència.

– Necessitat d’un reconeixement, reconciliació i reparació de totes les víctimes, originades pel conflicte polític i la realitat de les múltiples violències.

Ara per ara, com a conseqüència del model social existent, la participació dels homes i dones no és igual. Per això, les dones han de ser subjecte actiu de la solució ja que no són alienes al conflicte polític.

Tots els postulats abordats en aquest document són assumits per les organitzacions polítiques, sindicals i socials signants a baix d’aquesta declaració, que es comprometen a complir i donar trasllat dels mateixos a agents internacionals i a treballar en l’activació popular de la societat basca perquè la seva ciutadania els faci seus, i se situï com a única garant de l’evolució del procés de solució democràtica.

Euskal Herria, 25 de setembre de 2010.


Anuncis
%d bloggers like this: